Zaloguj się lub dowiedz się jak założyć konto.
Jesteś tutaj: Oferta

Oferta

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług:

 • sprawy rozwodowe - dowody zdrady
 • wywiady gospodarcze / majątkowe
 • poszukiwanie osób i mienia
 • sprawdzanie wiarygodności osób i firm, w tym potencjalnych kontrahentów
 • potwierdzanie wiarygodności zebranych dowodów w postępowaniu karnym lub cywilnym
 • wykrywanie nieuczciwej konkurencji
 • wykrywanie wyłudzeń w ubezpieczeniach
 • ustalanie danych personalnych, w tym miejsca zatrudnienia
 • ustalanie majątku ukrytego i źródeł dochodu
 • ochrona znaków towarowych
 • doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego
 • instalacja ukrytego monitoringu
 • obserwacje osób i miejsc
 • ustalenie miejsca zamieszkania, pobytu, zatrudnienia i innych informacji personalnych
 • badania DNA - ustalenie ojcostwa
 • ekspertyzy biegłych sądowych
 • wariograf
 • informatyka śledcza
 • wykrywanie podsłuchów oraz GPS
 • doradztwo w sprawach gospodarczych, rodzinnych i prawnych
 • pomoc w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania
 • doradztwo w sprawach odszkodowań od firm ubezpieczeniowych i innych problemów życiowych 

 Nasze usługi wykonują profesjonaliści, dla których praca to pasja.