Zaloguj się lub dowiedz się jak założyć konto.
Jesteś tutaj: RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2, art. 14 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorami podanych danych osobowych jest DETEKTYW Dariusz Kamiński w Piasecznie z którymi można się skontaktować za pomocą powyższego formularza. Administratorzy przetwarzać będzie podane w powyższym formularzu podstawowe dane identyfikacyjne, to jest imię, nazwisko i numer telefonu lub adres e – mail, wyłącznie w celach udzielenia pomocy prawnej (tj. w trybie art. 6 ust. 1 lit d) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO). - Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów ustawowych. - Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia pomocy prawnej, dane będą przetwarzane w dalszym ciągu przez okres wynikający z wymogów ustawowych. - Przekazane dane osobowe mogą zostać przekazane pracownikom i współpracownikom Administratorów. - Zgodnie z RODO, każdej osobie przekazującej dane osobowe przysługuje: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) prawo żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, e) prawo przenoszenia danych, f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Generalnego Inspektora Danych Osobowych, od dnia 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie powyższych danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym przekazanie numeru telefonu lub adresu e-mail jest niezbędne do otrzymania przez osobę przekazującą dane osobowe jakiejkolwiek odpowiedzi na przesłaną wiadomość.